Showing posts with label semester. Show all posts
Showing posts with label semester. Show all posts

Thursday, August 5, 2010

Hotande moln - Threatening clouds

En större bild? Klicka på den! - A larger image? Click on it!


Så här såg det ut när jag passerat Söderköping, på väg norrut, i Söndags. Regnet?? Jo, det kom i Norrköping och det med besked.
This is what it looked like when I was driving north of Söderköping last sunday. The rain? Oh, it started in Norrköping. And there was  lot of it.Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,