Showing posts with label träd. Show all posts
Showing posts with label träd. Show all posts

Saturday, February 20, 2010

Arkiverat 7 5-stams björken - 5 trunk birch

En större bild? Klicka på den! - A larger image? Click on it!
Detta är ett foto från 2003-12-26. Taget med min första digitala kamera. Bildens storlek ligger på 232.9kB och bredd 1280 pix. Lite skillnad mot dagen bilder som ligger på mellan 6 och 11 MB. Jag tycker ändå att färgerna och detaljrikedomen är helt ok. Bilden är orginal.
Trädet ifråga är mitt favoritträd alla kategorier. 5 stammar växer ut från samma rot. Och visst är snömängden litet annorlunda mot i år. :)

This is a photo from 2003-12-26, I shot it with my first digital camera. Image size is 232.9kB och wide is 120 pix. Some difference to moderna cameras that gives photo sizes between 6 and 11 MB. I still think the colors and riches of details is totally OK. The image is not enhanced.

The tree is my favorite tree, all categories. 5 trunks growing out of the same root. And, the amount of snow is a bit different compared to this year. :)

For more archived images go to Archived. And please visit Scenic Sunday

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , ,