Monday, September 28, 2009

Vägen mot Ö Vingåker - the road to Ö Vingåker

En större bild? Klicka på den! - A larger image? Click on it!

Vägen ut mot Ö Vingåker där det finns våtmarker med massor av fåglar. Fast just nu mest änder.  Ett par sångsvanar och några rovfåglar. (Dom finns på fågelbloggen)
The road to Ö Vingåker where you can find a lot of small lakes-wetlands with birds. For now mostly ducks. And a few birds of prey. (See the bird blogg)

No comments: